Back to top

Murované domy

ČO PONÚKAME

Naša spoločnosť ponúka komplexné zabezpečenie stavby:

 • architektúra:
  • štúdia
  • projekt pre stavebné povolenie
  • realizačný projekt
 • interiérový a exteriérový dizajn
 • financovanie prostredníctvom našich partnerov 
 • inžinierska činnosť
 • realizácia domov spôsobom:
  • hrubá stavba
  • holodom
  • dom na kľúč
 • kolaudácia

Proces výstavby murovaného domu v piatich etapách:

1. etapa

 • príprava a projektovanie s možnosťou grafickej vizualizácie interiéru a exteriéru
 • prípojky vody, kanalizácie, elektriny, plynu

2. etapa

 • výkopové práce
 • betonáž základových pásov
 • základová doska

3. etapa (Hrubá stavba)

 • hydroizolácia pod obvodové nosné steny
 • vymurovanie stien
 • betonáž železobetónových vencov a stropnej dosky
 • osadenia:
 • v prípade murovaného domu typu bungalov osadenie krovu a krytiny
 • okien a dverí
 • odkvapov a zvodov

4. etapa (Holodom)

 • hrubá elektroinštalácia, vodoinštalácia, kanalizácia
 • hydroizolácia železobetónovej dosky
 • tepelná izolácia
 • zateplenie
 • omietanie stien sadrovou alebo vápenno cementovou  omietkou
 • tepelná izolácia strechy a stropu
 • sadrokartónové systémy
 • hygienický náter stien
 • osadenia:
 • podlahového kúrenia a kúrenárskych rozvodov  
 • klimatizačných rozvodov
 • vzduchotechnických rozvodov
 • dátových rozvodov
 • parapiet

5. etapa (Na kľúč)

 • dokončenie elektroinštalačných prác
 • maliarske práce
 • zariadenie domu
 • kompletizácia kuchynskej linky (po dohode)
 • osadenia:
 • zásuviek, dátových zásuviek a vypínačov
 • dočasných svietidiel prípadne vami dodaných svietidiel
 • obkladov, dlažieb a sanity
 • elektrických spotrebičov (po dohode)
 • vykurovacích telies s uvedením do prevádzky
 • klimatizačných a ventilačných zariadení
 • podláh a dverí